Enzymatické baktérie

Ich použitie je všestranné ,hlavne v oblasti odpadových vod ,žump,čistiarni odpadových, čistenie jazierok, toaliet, prírodných bazénov. Sú to živé organizmy, ktoré zabezpečujú rozklad odpadových látok.

Sanbien SUPERKONCENTRÁT 450g

Je určený na rozklad a skvapalňovanie organických odpadov a nánosov v sifónoch, vnútornej a vonkajšej kanalizácii, ale najmä v splaškových vodách zo sociálnych zariadení (v žumpách, v septikoch). Je to žlto-sivý prášok bez pachu vo vode miešateľný. PH je neutrálne 6,5 – 7,5. V 25 g obsahuje zmes viac ako 10 miliónov špecifických baktérií a účinných enzýmov. 98 % obsahu tvoria látky prírodné, biologicky úplne odbúrateľné.

Odporúčané dávkovanie

Odpadové potrubie

Akumulačné nádrže

Použitie:

domácnosti – bytovky, rodinné domy, chaty, chalupy, administratívne budovy, rekreačné zariadenia, hotely, penzióny Balenie:
1000 g (40 dávok)

Súhlas ministerstva zdravotníctva SR pod č. 16657/98 – SOZO/ ÚPKM zo dňa 5.10.1998

Odborné vyjadrenie

Prípravok povolil hlavný hygienik SR na základe odborného posudku Ústavu preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava. Výrobok s pomenovaním SUPERKONCENTRÁT – biologický aktivátor mikroorganizmov určený na odstránenie tuhých organických látok usadených v kanalizačnom potrubí, žumpách a septikoch neobsahuje choro-boplodné baktérie. Na základe mikrobiologického vyšetrenia prípravku nemáme výhrady k dovozu a požívaniu uvedeného prípravku.

Podľa posúdenia Ministerstva zdravotnícta SR výrobok spĺňa požiadavky na ochranu zdravia ľudí ( Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí ).

Aj v súčastnosti zohráva vedúcu úlohu v nových vedných disciplínach, vo vývoji biotechnológií a ich využitia v každodennom živote.
SUPERKONCENTRÁT je novým biotechnologickým výrobkom. Jeho pravidelné používanie ušetrí užívateľov mnohých nepríjemností a zbytočných výdavkov najmä v oblastiach bez kanalizácie. Prečistená voda v žumpách, septikoch slúži ako rezervoár závlahovej vody na trávniky, stromy, kríky, okrasnú záhradku.

Výrobok sa vyrába a používa v krajine pôvodu už niekoľko desaťročí ale aj v iných krajinách Európy (najmä škandinávske krajiny) a severnej Ameriky. V Maďarsku sa úspešne používa už 15 rokov. Kladné ohlasy užívateľov potvrdzujú kvalitu výrobku ako aj spokojnosť zákazníkov a hodnotia ho ako veľmi účinný a užitočný.

Sanbien SUPERKONCENTRÁT S 450g

Charakteristika:

Je koncentrovaný enzymaticko-bakteriálny prípravok v prášku. Rozkladá a skvapalňuje usadeniny najmä tukového charakteru v sifónoch v odpadovom potrubí, kanalizácii, lapačoch tuku, vynikajúco pôsobí aj v suchom WC – latríne. Odstraňuje zápach.

Odporúčané dávkovanie

Počet odtokových vpustí Objem nádrže (v litroch) Množstvo septonicu Frekvencia
malé prevádzky 1 – 3 2250 1 odmerka 1 x mesačne
malé prevádzky 5 4500 2 odmerky 1 x mesačne
stredné prevádzky 10 6750 454 g každé 2 týždne
stredné prevádzky 25 13500 454 g každý týždeň
veľké prevádzky 100 45000 454 g každý 2. deň
veľké prevádzky 200 90000 454 g každý deň

Použitie:

v domácnosti – bytovky, rodinné domy, chaty, chalupy, rekreačné zariadenia, hotely, kuchyne, gastrozariadenia

Balenie:

PVC dóza - 80 dávok s odmerkou

Súhlas ministerstva zdravotníctva SR č. 1120/99 – SOZO/ÚPKM zo dňa 21.1.1999

Odborné vyjadrenie

Prípravok povolil hlavný hygienik SR na základe odborného posudku Ústavu preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava. Vyšetrený prípravok s pomenovaním SUPERKONCENTRÁT – stimulujúci aktivitu mikroorganizmov ktorý je určený na biodegradáciu tekutých kalov a nánosov neobsahuje choroboplodné baktérie. Na základe mikrobiologického vyšetrenia prípravku nemáme výhrady k dovozu a používaniu prípravku

Podľa posúdenia Ministerstva zdravotnícta SR uvedený výrobok spĺňa podmienky určené predpismi na ochranu zdravia ľudí ( Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí ).

SUPERKONCENTRÁT je výrobok z južnej Afriky, ktorý sa používa s úspechom už 50 rokov v Kanade a v USA, kde ho pravidelne používa 45 miliónov užívateľov! V posledných rokoch sa úspešne používa v Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku a na Slovensku, čím si už aj v Európe razí úspešnú cestu. SUPERKONCENTRÁT obsahuje výlučne prírodné biologické látky, SUPERKONCENTRÁT nezapríčiňuje koróziu ani naleptanie kanalizačného potrubia ako to spôsobujú rôzne zásady, kyseliny a iné agresívne chemické látky prítomné v bežných čistiacich prostriedkoch. V konečnom dôsledku SUPERKONCENTRÁT chráni najbližšie životné prostredie a tým aj zdravie človeka.