Predúpravy pred lakovaním

Do nášho dodávateľského programu patria odmasťovacie a fosfátovacie prostriedky, prísady do galvanických kúpeľov, konverzné povlaky, leštiace prostriedky – pasty, emulzie, kotúče, nápomocné prostriedky, špeciálne doplnkové prostriedky pre jednotlivé technológie povrchových úprav.

illustration-photo

PREDÚPRAVY


Odmastňovanie

 • ponorné, elektrolytické, postrekové, UZ
 • nízko, stredne, vysokoteplotné
 • univerzálne – pre všetky kovy
 • špeciálne – na jednotlivé druhy kovov
 • aditíva na posilnenie účinku

Aktivácie

 • Aktivačné soli – pre rôzne druhy kovov
 • Prísady do moriacich kúpeľov – ALFA, BETA, OMEGA

Medzioperačné pasivácie

 • typ RM, SURFASEAL

PREDÚPRAVA PRED LAKOVANÍM


Fosfátovanie

 • železnaté - SURFASIT D-3, D-6, D-10, D-33, D-63.
 • zinočnaté – SURFACOTE 110, 240, 270 , 222/223, 333/334

Pasivácia

 • titánová – na Al - SURFASEAL 220
 • nanopasivácia – pre všetky kovy – SURFASEAL 440
 • zirkónová združená s odmastnením – SURFASEAL 444 HD

OCHRANNÉ VRSTVY


Fosfátovanie

 • protikorózne - ZnPh - SURFACOTE 480, 550 ULTRATEC 500
 • klzné- MnPh - SURFACOTE Mn-3, Mn-4

Pasivácia

 • titánová – na Al - SURFASEAL 220
 • nanopasivácia – pre všetky kovy – SURFASEAL 440
 • zirkónová združená s odmastnením – SURFASEAL 444 HD

Pre bližšie informácie ohľadom produktov nás kontaktujte