Enzymatické baktérie

Sú to živé organizmy, ktoré zabezpečujú rozklad odpadových látok. Ich použitie je všestranné ,hlavne v oblasti odpadových vod ,žump,čistiarni odpadových, čistenie jazierok, toaliet, prírodných bazénov.

illustration-photo

Sanbien SUPERKONCENTRÁT 450g

Je určený na rozklad a skvapalňovanie organických odpadov a nánosov v sifónoch, vnútornej a vonkajšej kanalizácii, ale najmä v splaškových vodách zo sociálnych zariadení (v žumpách, v septikoch). Je to žlto-sivý prášok bez pachu vo vode miešateľný. PH je neutrálne 6,5 – 7,5. V 25 g obsahuje zmes viac ako 10 miliónov špecifických baktérií a účinných enzýmov. 98 % obsahu tvoria látky prírodné, biologicky úplne odbúrateľné.


Odporúčané dávkovanie

Odpadové potrubieAkumulačné nádrže
štartovacia dávka 50 g 1 x za týždeň štartovacia dávka 50 g na 4 000 l (1. týždeň - septiky, žumpy)
udržovacia dávka 25 g 1 – 2 x mesačneudržiavacia dávka 25 g na 4 000 l (2. – 4. týždeň)
udržovacia dávka 25 g 1 – 2 x mesačne

Použitie: V domácnosti – bytovky, rodinné domy, chaty, chalupy, administratívne budovy, rekreačné zariadenia, hotely, penzióny

Balenie: 1000 g (40 dávok)

Sanbien SUPERKONCENTRÁT S 450g

Je koncentrovaný enzymaticko-bakteriálny prípravok v prášku. Rozkladá a skvapalňuje usadeniny najmä tukového charakteru v sifónoch v odpadovom potrubí, kanalizácii, lapačoch tuku, vynikajúco pôsobí aj v suchom WC – latríne. Odstraňuje zápach.


Odporúčané dávkovanie

Počet odtokových vpustíObjem nádrže (v litroch)Množstvo septonicuFrekvencia
malé prevádzky 1 – 3 22501 odmerka1 x mesačne
malé prevádzky 545002 odmerky1 x mesačne
stredné prevádzky 10 6750454 gkaždé 2 týždne
stredné prevádzky 2513500454 g každý týždeň
veľké prevádzky 10045000454 g každý 2. deň
veľké prevádzky 20090000454 g každý deň

Použitie: V domácnosti – bytovky, rodinné domy, chaty, chalupy, rekreačné zariadenia, hotely, kuchyne, gastrozariadenia

Balenie: PVC dóza - 80 dávok s odmerkou

Pre bližšie informácie ohľadom produktov nás kontaktujte